Patrick Ramont

KUNSTSCHILDER - PEINTRE - PAINTER - MALER


(kies uw taal - choississez vorte langue - choose your language - Wählen Sie Ihre Sprache)

TERUG - RETOUR - BACK - ZURÜCK


ARCHIEF - ARCHIVE - ARCHIV


Kunstwerk King Frog krijgt plaats in Ramakerspark Bredene.4 mei
‘Geborgenheid’ voor VillaVip Bredene
Deze week mochten wij van kunstenaar Ramont Patrick een beeld ontvangen met de naam ‘Geborgenheid’.
Een prachtig gebaar van Patrick voor onze bewoners Robbe, Vincenzo, Michèle, Layca, Jochen en onze nieuwste bewoner Justin,
wij zullen het heel zeker koesteren want het beeld past perfect in het kader voor de zorg van onze medemensen.
Leslie en Jef zijn bijzonder trots en dankbaar!
Patrick heeft zijn Kunstatelier via Naturae aan de Spuikomlaan 7 in Bredene en is meer dan een bezoekje waard.
Hartelijk dank Patrick! 

VERNISSAGE 18/1/2014HANNY-D 


Zeewacht 1/3/2013


OPENING - OUVERTURE - OPENING - ERÖFFNUNG 'VIA NATURAE' 15-03-2009
Openingstoespraak door mevr. Martine MEIRE, directeur Cultuurdienst Oostende.
Discours d’ouverture par madame Martine MEIRE, directeur du ‘Cultuurdienst Oostende’.
Opening speech by Mrs. Martine MEIRE, director of ‘Cultuurdienst Oostende’.
Eröffnungsrede von Frau Martine MEIRE, Direktorin Kulturamt Oostende.


De kunstenaar en zijn werken worden voorgesteld door dhr. Freddy DUFAIT, kunstbewonderaar.
Présentation de l’artiste et de son œuvre par Freddy DUFAIT, amateur d’art.
Introduction of the artist and his work by Mr. Freddy DUFAIT, an art lover.
Vorstellung des Künstlers und seiner Werke von Herrn Freddy DUFAIT, Kunstliebhaber.

Opening door ere-genodigde Prof. Dr. Johan VANDE LANOTTE, Senator en ondervoorzitter van de 'Vrienden van de (Stedelijke) Musea'.
Ouverture par le Professeur, Dr. Johan Vande Lanotte, Sénateur et vice-président des ‘Vrienden van de (Stedelijke) Musea’, hôte d’honneur.
Opening by guest of honour Prof. Dr. Johan VANDE LANOTTE, Senator and vice president of the ‘Vrienden van de (Stedelijke) Musea’.
Eröffnung vom Ehrengast Prof. Dr. Johan VANDE LANOTTE, Senator und Vizepräsident der 'Vrienden van de (stedelijke) musea'.


Freddy Dufait, inleider (15-3-2009):

Toen ik kunstenaar Patrick voor het eerst ontmoette, ontwaarde ik bij mij een guitige Zee Bretoen,met die blauwe baret op, zo iemand die je haalt uit die kleurrijke santons, wijzend naar en uitingen gevend aan en van de zee.

En toen hij zijn schilderwerken aan mij voorstelde, was ik er niet naast, want Ramont is gepassioneerd van de zee, de zee in al zijn facetten,de zee, die hij onderbrengt in verschillende thema’s., te maken met echtheid en waarachtigheid en toch soms met irrealistische elementen, wijzend naar symbolen. En dat steunt bij Ramont op zijn verbeeldingskracht, die steeds de essentie van zijn kunst uitmaakt , met uitbeeldingen van olie op doek , soms samen gemengde technieken door zijn reliëfwerken. Verbeeldingskracht zal steeds de essentie van de kunst uitmaken en die maakt het leven boeiender, interessanter en verhevener. Onze kunstenaar tracht via zijn beeltenissen uitdrukking te geven aan zijn ontmoeting met het verborgene dat hij ontmoet ten voordele van ons , toeschouwers en bewonderaars.

“Toen ik 22 jaar was ,’” vertelt onze kunstenaar” raakte ik bevriend met een kunstschilder uit Oostende. Die schotelde mij doek en verf voor en mijn eerste schilderij, gedreven door de liefde voor de zee , was het Oostends staketsel. Veel was het niet, maar ik had de passie beet en de schildersvonk was ontstoken. De zee is dan ook mijn oeroude thema geworden.”
Nu vandaag is het een ‘staketselbaken’ geworden in licht en lucht.

Ik zie Ramonts doeken voor mij hangen, om te genieten van de onweerstaanbare aantrekking van oceaan en zee. Deze doeken illustreren dan ook de steedse aanwezigheid van de zeewereld in ons dagelijks bestaan. En zo wandelen wij door een wereld van staketsels, strandtenten, havens, maritieme elementen. Genieten zoals de mensen daarvan reeds eeuwen meemaken.
“Iemand zei eens,” vertelt de kunstenaar “ je bent 400 jaar te laat geboren”. Ja , hij zou qua kleur, techniek en werkelijke uitdrukking, kunnen behoren tot de ‘Primitieven’.

Wat mij nu bijzonder opvalt zijn een reeks schilderijen , die ik zou kunnen betitelen “Aarde en Zee”.
De aarde , hier uitgebeeld door stenen, een soort dolmens of menhirs, denk aan Bretagne.” Deze stenen zijn een herinnering aan een reis naar Karnak en die heeft hij hier samengebracht aan de zee. ‘Ieder kunstwerk tracht het mysterie van het leven te doorgronden en er antwoord op te geven’ las ik eens. ‘Soms onthult het iets van de kunstenaar zelf in de maatschappij en dit nu als functie in de kunst. ‘

En zo is het. “Ik heb jarenlang in de bouw gezeten,” vertelt de kunstenaar verder,” en stenen hebben een bijzonder plaats in mijn leven genoten en genomen”.

Stenen komen letterlijk uit de aarde , als oergesteente. Steen is geen louter dode materie. Wie herinnert zich nog de keien die gebruikt werden als voelstenen in onze lagere school., het zien en het aanvoelen van de vormen. En hier brengt de kunstenaar dit oerelement in verbinding met de zee, oorsprong van leven.

Die vormen met diverse kleurschakeringen, afmetingen brengen ons die schoonheid door de hand van onze kunstenaar, die belandt in een wereld van natuur en cultuur.
Het laat ons verwondering opwekken het roept vragen op en laat ons evenveel antwoorden verzinnen. Trotseren zij het geweld van de zee of zie je ze als een raketvorm van aarde naar heelal.

Onze kunstenaar onthult wat werkelijk aanwezig is en wat daarmee in relatie zou kunnen zijn, een ontmoeting van verborgen dimensies, een spiegeling van een zekere samenleving, vandaar de titels: ‘Hemelverwijzend - Gedijen op steentapijt -Verstrengeling- Berusting- Mosgroen gestouwd- Ongenaakbaar einder- Maanreizend- Maanrijzend-. Hier beseffen wij dat de kunstwereld met deze beelden een onuitputtelijke bron is van het magische en het symbolische in ons bestaan.

Mag ik besluiten met te zeggen, Patrick Ramont, je bent een zeeschilder, je woont aan en bij de zee, de zee is jouw wereld en daar leg jij je kunstenaarsziel in.


Zeewacht 13/03/2009)
Verjaardag - Anniversaire - Birthday - Geburtstag: 1 jaar / annéé / year / Jahr 'VIA NATURAE' 20-3-20101 JAAR VIA NATURAE KUNSTATELIER.

Op mijn beurt heet ik U welkom in deze kunstgalerij voor haar éénjarige viering. Zo’n viering gebeurt niet zo veel maar daarvoor moet je de galerijhouder en kunstenaar Patrick Ramont kennen.

Het was op 15 maart 2009 dat hij zijn eigen galerij opende met als naam ‘VIA NATURAE. En zo verplaatsen wij ons onmiddellijk in de geest van de kunstenaar. Zijn natuurkunst inspireert de mensen en verruimt hun blik op hemel en aarde. Er is een spreekwoord die zegt ‘Het is hier een hemel op aarde’ en ik verruim met ‘ Het is ook de aarde in de hemel’. Zijn olieverven : De aarde, als hemellichaam met andere hemellichamen , in zijn verschillende luchten ,afgeboord met de wolken, waarin we gezichten en zichten trachten te onderscheiden.

Voor Patrick is er geen scheiding tussen privé en werk: het is een constante doorstroming van de twee. Vandaar dat hij hier in zijn toonzaal ruimten voorziet om te kunnen blijven doorwerken. En daar komt zijn kunst naar boven.

De galerij bevindt zich bijna in het centrum van de stad met een fantastische lichtruimte.
Ik las eens : ‘In geheime kamers, gluren we wekelijks binnen in het huis van een toffe mijnheer of mevrouw, die ons toont wat hem of haar drijft, boeit en raakt”.
Zo ben ik, bij het hier voorbijgaan nog meer in contact gekomen met zijn galeriewezen. Voor een stuk is het een zakelijke relatie voor verkoop, maar uitzicht geeft inzicht. En na eventjes gluren stapt men binnen en bij een gesprek met een koffietje verplaatsen wij ons in de geest van de kunstenaar, die op basis van geloof in zijn kunst die kan meedelen.

Mijn inkijk in deze galerij gaf mij ook relatie met andere kunstenaars, want Patrick promoot regelmatig ook werk van vrienden-kunstenaars.
Zo mochten wij dit jaar de schoonheden smaken van Carine Coene met algemene keramiek, Christaen Rose – Mie met keramieke en houten torso’s, met Lust Marc met lichtsculpturen, een “Lust for Lights” met Michiels Jan , vooral brons en heden ten dage met Carla Metsch, beeldenkunst.

Ik sprak van schoonheden. Schoonheid opent het hart, maar goedheid opent de handen. Hart en handen hebben dan ook Patrick aangezet tot het creëren van een schilderij , hier bij zijn chevalet te zien: “Verzonken bij ebbe”ter waarde vn 1450 euro , die hij schenkt aan een werk voor terminale kinderen : ‘Make a wish’. In een werk voor zorgzame samenleving komen schoonheid en goedheid samen.

Patrick, je bent op goede weg. Een galerie openhouden is niet evident, soms onberekenbaar, maar jouw kunstvolle emotie brengt eigen boodschap in ons Oostende, cultuurstad van Vlaanderen. Weet wel dat je goed bezig bent, samen met je gade en jullie mensen, voel je hier maar thuis.

Freddy Dufait ( 20 maart 2010).

Zeewacht 20/6/2008

terug naar boven - retour en haut de la page - back to top - Zurück nach oben


© Patrick Ramont