Patrick Ramont

KUNSTSCHILDER - PEINTRE - PAINTER - MALER


(kies uw taal - choississez vorte langue - choose your language - Wählen Sie Ihre Sprache)

TERUG - RETOUR - BACK - ZURÜCK


PROJECTEN - PROJETS - PROJEKTE


Patrick Ramont voelt zich betrokken bij de sociaal-maatschappelijke context van vandaag.
Zijn medewerking aan projecten is een engagement, een bijdrage aan een betere wereld.


Ramont se sent préoccupé par l’actuel contexte social.
Sa participation aux projets est un engagement, sa contribution à un monde meilleur.


Ramont is a socially conscious artist and participates in projects to make the world a better place.

Ramont ist ein sozial engagierter Künstler der sich an Projekten für eine bessere Welt beteiligt.Belgian Society for Prevention of Cruelty to Animals

Patrick Ramont steunt de internationale vereniging ter bescherming van het dierenwelzijn.

Meer info, klik hier.'KUNST TEGEN KANKER'

Patrick Ramont schenkt een kunstwerk voor de kunstveiling 'Kunst tegen kanker'
De kunstwerken worden geveild op 25 en 26 mei 2013, en de opbrengst gaat integraal naar 'Kom op Tegen Kanker'.
Voor meer info: klik op het website-adres hier onder.

www.kunsttegenkanker.be
'Rotsen in rustige branding'
60 x 80 cm
olieverf op canvas
Waarde: 750,00 EUR


'A FUTURE FOR TOGO'


'A Future For Togo' vzw organiseert in samenwerking met Restaurant 'De Kalvaar' een 2dehandsbeurs, wijndegustatie en een kunsttentoonstelling op
zondag 18 november 2012 van 14 uur tot 18 uur in Hotel/Restaurant De Kalvaar, Brakelsesteenweg 562, 9400 Voorde.

Bekend en gerenomeerd kunstschilder Patrick Ramont en beeldend kunstenaar Claude Dendauw houden zondag 18 november een tentoonstelling van kunstwerken.
Kunstschilder Patrick Ramont schenkt 10% van de opbrengst van de tentoonstelling aan A Future For Togo.
Bovendien zal er vanaf maandag 19 november een veiling plaatsvinden via Ebay. Er kan geboden worden op 2 kunstwerken van Patrick Ramont en Claude Dendauw.
Dit gedurende 10 dagen. De opbrengst gaat integraal naar A Future For Togo.

Bieden kan vanaf 19 november via http://myworld.benl.ebay.be/VEILINGAFUTUREFORTOGOVZW

Meer info over de veiling : www.afuturefortogo.org of vraag per e-mail aan desmetgunter@gmail.com

 
'Golfbreker', 2008
60 x 80 cm
olieverf op canvas
Waarde: 750,00 EUR

18/06/2010: loopwedstrijd 'Nacht van Vlaanderen'.
Ramont Patrick schenkt een schilderij (zie afbeelding hieronder rechts) ter waarde van 1.450.00 EUR.
De opbrengst gaat integraal naar 'Make a Wish'.

 
  'Verzonken bij eb' - olieverf op doek


© Zeewacht, 09/04/2010

2009: In Oudenburg wordt kunst gestimuleerd


© Zeewacht, 14/03/2009


© Zeewacht, 13/02/2009

Kunst tegen geweld (2008)

Een project van kunstenaar Martin Uvijn.
De gemeente Oudenburg kon rekenen op Patrick Ramont.
Het Nieuwsblad, 19/04/2008: 'De gemeente Oudenburg doet mee aan de actie van de Vlaamse overheid: zeventig burgemeesters tegen alle vormen van geweld. De deelnemende gemeenten krijgen een hand, een kunstwerk in gips van Enca Caen, die ze door een plaatselijke kunstenaar moeten laten bewerken. In Oudenburg zal kunstschilder Patrick Ramont dat doen. Alle handen in Vlaanderen samen zullen een zin vormen en zullen samen op verschillende plaatsen opgesteld worden’. (dji)

L’art contre la violence (2008)


Un projet de l’artiste Martin Uvijn.
Het Nieuwsblad, 19/04/2008: 'La commune d’Oudenburg participe à l’action du gouvernement flamand: septante bourgmestres contre toutes les formes de violence. Les communes participantes reçoivent une main, une œuvre d’art en plâtre d’Enca Caen, qu’ils doivent faire façonner par un artiste local. A Oudenburg, l’artiste-peintre Patrick Ramont s’en charge. Toutes les mains en Flandre formeront ensemble une phrase et seront présentées à différents endroits.' (dji)

Art against violence (2008)


A project of Martin Uvijn, artist.
Patrick Ramont participated for the municipality of Oudenburg.
Het Nieuwsblad, 19/04/2008: ‘The municipality of Oudenburg takes part in an action of the Flemish Authority: seventy mayors against all kinds of violence. The participating mayors receive a hand, a plaster work of art by Enca Caen. A local artist will work with this plaster hand to create a special version for his municipality. For Oudenburg painter Patrick Ramont will do this. All these hands together will be exhibited on different locations.’  (dji)

Kunst gegen Gewalt (2008)


Projekt von Martijn Uvijn, Künstler.
Patrick Ramont nahm für die Gemeinde Oudenburg teil.
Het Nieuwsblad, 19/04/2008: 'Die Gemeinde Oudenburg beteiligt sich an einer Aktion der Flämischen Regierung: siebzig Bürgermeister gegen Gewalt. Die teilnehmenden Bürgermeister empfangen eine Hand, ein Kunstwerk aus Gips von Enca Caen. Lokale Künstler werden damit arbeiten und eine spezielle Version für ihre Gemeinde erstellen. Kunstmaler Patrick Ramont macht dieses für Oudenburg. Alle Hände werden an verschiedenen Orten ausgestellt’.

 


© Zeewacht, april 2008

Overdracht van de beschilderde Hand: 14/03/2009

Burgemeester I. Dereeper omringd door Patrick Ramont, Martin Uvijn, Luc Demeulemeester en dame en heren Schepenen.

terug naar boven - retour en haut de la page - back to top - Zurück nach oben

© Patrick Ramont